Politica de Confidențialitate Prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele tale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să te informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele tale cu caracter personal atunci când interacționezi cu noi.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifică periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugăm să verifici periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi. Cu titlul de exemplu, primim informații de la ține astfel:

  • Când vorbești cu noi pe chat ne furnizezi informațiile următoare: nume și adresa de e-mail
  • Când te abonezi la newsletter ne furnizezi informațiile următoare: nume și adresa de e-mail
  • Când ne trimiți un mesaj prin formularul de contact ne furnizezi informațiile următoare: nume, telefon, companie, poziția în companie și adresa de e-mail

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp vom avea o relație comercială. Poți să ne soliciți oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun (spre exemplu informațiile din facturile fiscale sau contractele dintre noi).

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Voitin.com.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele tale de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele tale cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afară Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Cum protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul că datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Care sunt drepturile tale în legătură cu datele personale

Regulamentul general privind protecția datelor îți recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau te poți opune la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a te plânge autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

Acest site folosește cookie-uri - citește aici Politica de Cookie-uri. Prin continuarea navigării pe acest site, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.